Sose mondd azt:
“elveszítettem”, semmiről;
mondd: “visszaadtam”.

(Fodor Ákos)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat Magyarországon elsőként indított speciális programot szenvedélybeteg családokban élő gyermekek támogatására. Az „Apa Anya Pia” program folytatására, továbbfejlesztésére 2019-ben 15.000.000 Ft támogatást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az alkoholfüggőségben érintettek közül sokan nevelnek gyermekeket. Nemzetközi adatokkal összehasonlítva állíthatjuk, hogy hazánkban körülbelül 400.000 gyermek él, akinek egyik vagy mindkét szülője szenvedélybeteg. Közülük a felmérések alapján 35-40% maga is szenvedélybeteg lesz, további egyharmaduk pedig különböző súlyosságú pszichés zavaroktól szenved legkésőbb felnőttkorában, amennyiben nem kapja meg a szükséges pszichoszociális segítséget, támogatást. Szinte felbecsülhetetlen a 18 évet betöltött felnőttek száma, akiknek a származási családjában előforduló függőség egész életükre megterhelő hatással van, ha nem kapnak időben segítséget.

Az AAP program céljai:

  •       A szenvedélybetegség probléma területén is érvényesíteni a Magyarország Alaptörvényének XVI. cikkében lefektetett alapelvet, miszerint: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” A gyermekek egészséges fejlődése érdekében az AAP program célja csökkenteni a szenvedélybetegségek által okozott testi, szellemi, erkölcsi veszélyeztető tényezőket.
  •       Tájékoztatás, problémaérzékenyítés. Felhívni a társadalom figyelmét a szenvedélybeteg családokban élő gyermekek terheinek súlyosságára, következményeire. Egyúttal bemutatni a személyes és közösségi felelősségvállalásban rejlő pozitív hatások lehetőségeit.
  •       Bevált nemzetközi gyakorlatok meghonosítása a probléma kezelésére.
  •       Saját a magyarországi viszonyokra érvényes kezelési, támogatási eszközök fejlesztése.
  •       A gyermekek és családjaik számára szakszerű segítséget nyújtani, ezáltal csökkenteni a családi szenvedélybetegség probléma halmozódásának esélyét, vagyis csökkenteni a függőség nemzedékről nemzedékre történő továbbörökítését.
  •       Egészségügyi, nevelésügyi, szociális területen dolgozó szakemberek speciális képzése a probléma felismerése és szakszerű kezelése érdekében.
  •       Pedagógiai és terápiás eszközök létrehozása és biztosítása a szakemberek számára

A fenti célok érdekében készítettük el kiadványainkat, frissítjük honlapjainkat, évente megrendezzük az EGY konferenciát, szakmai beszélgetéseket, tréningeket tartunk. Az általunk kiadott anyagok között egyaránt szerepelnek nemzetközi kiadványok magyar fordításai és saját fejlesztéseink.