Tanulmányok a függőségről és a szenvedélybetegségről.

Jelen számunkat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának munkája inspirálta. A Kimondható elne­vezésű kiadványaik, legújabban pedig az Apa, anya, pia kezdemé­nyezésük számos szenvedélybetegséggel kapcsolatos kérdésre hívta fel a figyelmet. A Máltai Tanulmányok szerkesztősége ezért is döntött úgy, hogy az idei első számunkat ennek a témának szentel­jük.  Szerzőinknek köszönöm azt a hatalmas munkát, amellyel hozzájá­rultak lapunk létrejöttéhez, olvasóinknak pedig a szerkesztőbizott­ság tagjai nevében kívánok élvezetes és tartalmas olvasást, elmé­lyült időtöltést.