A mentális betegségek olyan elterjedtek a népesség körében, hogy egyes becslések szerint minden negyedik embert érintenek élete egy bizonyos periódusában. Az adatok azt mutatják, hogy a komoly mentális betegségben szenvedők 30-60%-ának van gyermeke, más számítások szerint 12-ből egy gyermeknek legalább az egyik szülője mentálisan beteg.

A mentálisan sérülékeny szülők esetében a társadalom közönyös vagy elutasító, a szülők gyakran nem fogadják el betegségüket, emiatt nem keresnek gyógyulást, és a gyermekek saját magukat okolják, mert szüleik nem érzik jól magukat. Az ilyen családban nevelkedő gyermekek nagyon sokszor nem kapnak semmilyen professzionális támogatást ahhoz, hogy nehézségeik ellenére, azokat legyőzve mégis egészségesen fejlődjenek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 2018-ban elindított AAP program legfontosabb célja bemutatni, kimondhatóvá tenni a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek helyzetét, ezáltal esélyt biztosítani számukra a segítség elérésére. Ez a könyv is ezt a célt szolgálja, hogy elsősorban, de nem kizárólag a szakmai közönség számára alapvető információkat nyújtson a mentálisan sérülékeny (köztük szenvedélybeteg) családokban élő gyermekek helyzetéről, segítésének lehetőségeiről.

Könyvünkben a mentális betegség kifejezés helyett elsősorban a mentális sérülékenység fogalmát használjuk, amely két oldalról is segíti a család támogatását. Először is kevésbé megbélyegző, és könnyebben elfogadható az érintett szülők számára. Másrészt jobban illeszkedik a mentális betegségek eredetének modern elméleteken és legújabb kutatási tapasztalatokon alapuló megközelítésébe, az ún. stressz-sérülékenység-védő tényezők modellbe.